DANH MỤC
LỌC THEO GIÁ

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

SẢN PHẨM MỚI

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu Cassi

22.000.000 
SKU CASSI
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước
– 2000*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2600*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu EVEN

20.500.000 
SKU EVEN
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước
– 2000*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2600*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu STREAM

20.500.000 
SKU STREAM
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước
– 2000*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2600*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu BNK11

20.000.000 
SKU BNK11
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước – 2000*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2200*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu BNK10

20.000.000 
SKU BNK10
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước – 2000*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2200*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu BNK09

20.000.000 
SKU BNK09
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước – 2000*1600*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*1600*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2800*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu BNK08

20.000.000 
SKU BNK08
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước – 2000*2000*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*2000*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2800*2000*750mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu BNK07

20.000.000 
SKU BNK07
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước – 2000*2000*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*2000*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2800*2000*750mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu BNK06

20.000.000 
SKU BNK06
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước – 2000*1600*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*1600*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 3000*1600*750mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu BNK05

20.000.000 
SKU BNK05
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước – 2000*1600*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*1600*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 3000*1600*750mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu BNK04

20.000.000 
SKU BNK04
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước – 2000*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2200*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu BNK02

20.000.000 
SKU BNK02
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước – 2000*1800*760mm (Dài*Rộng*Cao) – 2200*1800*760mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*1800*760mm (Dài*Rộng*Cao) – 2600*1800*760mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc hiện đại nhập khẩu BNK01

20.000.000 
SKU BNK01
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước
– 2000*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2400*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao) – 2600*1800*750mm (Dài*Rộng*Cao)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC Nhập khẩu
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc Titus 2m TGD-01

10.450.000 
SKU TGD-01
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Bàn: D2000 x R900 x C750 (mm) Tủ phụ: D1900 x R500 x C650 (mm)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC
Bảo hành 12 tháng
Lưu ý: Giá bán trên đã bao gồm tủ phụ. Khuyến mãi phụ kiện: nắp nhôm bàn luồn dây như hình.  

Bàn giám đốc hiện đại Zodiac ZOD-18 1m8

9.900.000 
SKU ZOD-18
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Mặt Bàn: D1800 x R900 x C750 (mm) Tủ phụ: D1600 x R500 x C650 (mm)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC
Bảo hành 12 tháng
Lưu ý: Giá bán trên đã bao gồm tủ phụ. Khuyến mãi phụ kiện: nắp nhôm bàn luồn dây như hình.  

Bàn giám đốc cao cấp Royal ROY-21 2m4

9.350.000 
SKU ROY21
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Bàn: D2400 x R900 x C750 (mm) Tủ phụ: D1800 x R500 x C650 (mm)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc Sapphire S20-08 2m

9.020.000 
SKU S20-08
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Mặt Bàn: D2000 x R800 x C750 (mm) Tủ phụ: D1800 x R400 x C650 (mm)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC
Bảo hành 12 tháng
Lưu ý: Giá bán trên đã bao gồm tủ phụ. Khuyến mãi phụ kiện: nắp nhôm bàn luồn dây như hình.  

Bàn giám đốc Sapphire S20-10 2m

9.020.000 
SKU S20-10
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Bàn: D2000 x R900 x C750 (mm) Tủ phụ: D1800 x R400 x C650 (mm)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc cao cấp Royal ROY-20 2m

8.800.000 
SKU ROY-20
Thương hiệu Noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Mặt Bàn: D2000 x R950 x C750 (mm)Tủ phụ: D1900 x R500 x C650 (mm)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC
Bảo hành 12 tháng

Bàn giám đốc Sapphire S18-11 1m8

8.700.000 
SKU S18-11
Thương hiệu NOITHAT88.COM – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Bàn: D1800 x R800 x C750 (mm)Tủ phụ: D1200 x R400 x C650 (mm)
Chất liệu Gỗ công nghiệp MFC
Bảo hành 12 tháng