DANH MỤC
LỌC THEO GIÁ

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

SẢN PHẨM MỚI

Cụm bàn làm việc 4 người CB-07

20.000.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 3000 x Rộng 3000 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 8 người Star 8

19.450.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 5200 x Rộng 2200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 7 người Star 7

18.450.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 4200 x Rộng 2200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 5 người Star 5

18.450.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 3600 x Rộng 2200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 4 người Curve CUV-04

18.450.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 3800 x Rộng 2200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 6 người Star 6

18.450.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 3800 x Rộng 2200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 6 người CB-06

13.550.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 2400 x Rộng 1200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 6 người Coral 6 chân trắng

11.000.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 3600 x Rộng 1200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 3 người Star 3

9.450.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 2200 x Rộng 2000 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 8 người Coral 8

8.100.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 4800 x Rộng 1200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 4 người Coral 4 chân trắng

7.650.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 2400 x Rộng 1200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 6 người Coral 6

6.020.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 3600 x Rộng 1200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 6 người CROIS 6

5.950.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 3600 x Rộng 1200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 3 người Coral 3 chân trắng

5.900.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 3600 x Rộng 1200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 6 người có máng Coral 6

5.850.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 3600 x Rộng 1200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 6 người CB-08

5.540.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 3600 x Rộng 1200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 6 người ALEX 6

5.150.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 3600 x Rộng 1200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 6 người KITO 6

5.100.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 3600 x Rộng 1200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 4 người CROIS 4

4.500.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 2400 x Rộng 2400 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng

Cụm bàn làm việc 4 người có Máng Coral 4

4.380.000 
Thương hiệu Noithat88
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Dài 2400 x Rộng 1200 x Cao 750mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 6 tháng