DANH MỤC
LỌC THEO GIÁ

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

SẢN PHẨM MỚI

Tủ tài liệu giám đốc S66-05

13.750.000 
SKU S66-05
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 2600 x Sâu 400 x Cao 2000mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc S66-05A

9.750.000 
SKU S66-05A
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 1800 x Sâu 400 x Cao 2000 mm.
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TGD10-8C

9.600.000 
SKU TGD10-8C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 3200 x Sâu 400 x Cao 2000mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TGD10-6C

9.600.000 
SKU TGD10-6C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 3200 x Sâu 400 x Cao 2000mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc 3m2 TGD09-8C

9.550.000 
SKU TGD09-8C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 3200 x Sâu 400 x Cao 2000mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TGD08-4C

9.500.000 
SKU  TGD08-4C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 3200 x Sâu 400 x Cao 2000 mm.
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc S66-07

9.450.000 
SKU S66-07
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 1600 x Sâu 400 x Cao 1800 mm.
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TGD12-8C

9.000.000 
 
SKU TGD12-8C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 3200 x Sâu 400 x Cao 2000mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TGD05-8C

8.950.000 
SKU TGD05-8C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 3200 x Sâu 400 x Cao 2000mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TLD07-6C

8.900.000 
SKU TGD07-6C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 3200 x Sâu 400 x Cao 2000mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TGD07-4C

8.900.000 
SKU TGD07-4C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 3200 x Sâu 400 x Cao 2000mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TGD07-8C

8.580.000 
SKU TGD07-8C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 2400 x Sâu 400 x Cao 2000 mm.
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TGD05-6C

8.550.000 
SKU TGD05-6C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 2400 x Sâu 400 x Cao 2000mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu hồ sơ TTL04-8B

8.500.000 
SKU TTL04-8B
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 3200 x Sâu 400 x Cao 2000 mm.
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu lãnh đạo TLD02-8C

8.200.000 
 
SKU TLD02-8C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 3200 x Sâu 400 x Cao 2000 mm.
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TGD10-3C

8.200.000 
SKU TGD10-3C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 2400 x Sâu 400 x Cao 2000mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TLD06-6C

8.200.000 
SKU TGD06-6C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 2600 x Sâu 400 x Cao 1800 mm.
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TGD05-3C

8.150.000 
SKU TGD05-3C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 2400 x Sâu 400 x Cao 2000mm
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc TGD06-5C

7.900.000 
SKU TGD06-5C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 2400 x Sâu 400 x Cao 2000 mm.
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng

Tủ tài liệu giám đốc 2m4 TGD01-6C

7.500.000 
SKU TGD01-6C
Thương hiệu noithat88.com – Số 1 về Nội thất văn phòng
Xuất xứ Việt Nam
Kích thước Rộng 2400 x Sâu 400 x Cao 2000 mm.
Chất liệu Gỗ MFC
Bảo hành 12 tháng